Job 20:3

Job 20:3 NB

Hån og irettesettelse må jeg høre, og min ånd gir meg svar ut fra min innsikt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del