Job 14:8

Job 14:8 NB

Om roten blir gammel i jorden, og stubben dør ut i mulden
NB: Norsk Bibel 88/07
Del