Job 14:5

Job 14:5 NB

Når mannens dager er fastsatt og hans måneders tall bestemt hos deg, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride
NB: Norsk Bibel 88/07
Del