Job 14:4

Job 14:4 NB

Kunne det bare komme en ren av en uren? Ikke én!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del