Job 14:18

Job 14:18 NB

Som et fjell faller og forvitrer, og en klippe blir flyttet fra sitt sted
NB: Norsk Bibel 88/07
Del