Job 14:14

Job 14:14 NB

Når en mann dør, lever han da opp igjen? Alle min krigstjenestes dager vil jeg vente, til min avløsning kommer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del