Job 14:13

Job 14:13 NB

Å, om du ville gjemme meg i dødsriket og skjule meg der til din vrede var over - om du ville sette meg tidsfrist og så komme meg i hu igjen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del