Job 14:12

Job 14:12 NB

slik legger et menneske seg ned og står ikke opp igjen. Så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke opp av søvnen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del