Job 12:9

Job 12:9 NB

Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del