Job 12:8

Job 12:8 NB

Eller tal til jorden, og den skal lære deg, og havets fisker skal fortelle deg det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del