Job 12:5

Job 12:5 NB

Den trygge føler bare forakt for ulykken, han tenker at den rammer bare dem hvis fot allerede vakler.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del