Job 12:4

Job 12:4 NB

Til spott for mine venner er jeg blitt, jeg som ropte til Gud og fikk svar. Til spott er jeg, den rettskafne og uklanderlige.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del