Job 12:25

Job 12:25 NB

De famler i mørke uten lys, og han lar dem rave som drukne folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del