Job 12:2

Job 12:2 NB

Ja, sannelig, dere er de rette folkene! Og med dere dør visdommen ut!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del