Job 12:10

Job 12:10 NB

Det er han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del