Job 11:14

Job 11:14 NB

er det synd i din hånd, da få den bort og la ikke urett bo i dine telt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del