Johannes 3:34

Johannes 3:34 NB

For han som Gud har utsendt, taler Guds ord. For Gud gir ikke Ånden etter mål.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del