Johannes 3:1

Johannes 3:1 NB

Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Johannes 3:1