Johannes 1:30

Johannes 1:30 NB

Det var om ham jeg sa: Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del