Johannes 1:28

Johannes 1:28 NB

Dette hendte i Betania på den andre siden av Jordan, der Johannes døpte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del