Jeremia 7:5

Jeremia 7:5 NB

Men dersom dere bedrer deres veier og deres gjerninger, dersom dere skifter rett mellom mann og mann
NB: Norsk Bibel 88/07
Del