Jeremia 7:4

Jeremia 7:4 NB

Fest ikke lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del