Jeremia 7:31

Jeremia 7:31 NB

De har bygd Tofet-haugene i Hinnoms sønns dal for å brenne sine sønner og sine døtre i ilden, noe som jeg ikke har pålagt dem, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del