Jeremia 7:28

Jeremia 7:28 NB

Du skal si til dem: Dette er det folket som ikke har hørt på Herrens, sin Guds røst og ikke tatt imot tukt. Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del