Jeremia 7:26

Jeremia 7:26 NB

Men de hørte ikke på meg og vendte ikke øret til meg. De gjorde nakken hard, de bar seg verre at enn sine fedre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del