Jeremia 7:22

Jeremia 7:22 NB

For den dagen jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer, jeg ga dem ikke befaling om det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del