Jeremia 7:20

Jeremia 7:20 NB

Derfor sier Herren Herren: Se, min vrede og min harme blir utøst over dette stedet, over menneskene og dyrene, over markens trær og jordens frukt, og den skal brenne og ikke slokkes.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del