Jeremia 7:15

Jeremia 7:15 NB

Jeg vil kaste dere bort fra mitt åsyn, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efra’ims ætt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del