Jeremia 7:1

Jeremia 7:1 NB

Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren
NB: Norsk Bibel 88/07
Del