Jeremia 50:45

Jeremia 50:45 NB

Hør derfor det rådet som Herren har lagt mot Babel, og de tankene som han har tenkt mot kaldeernes land. Sannelig, de skal bli slept bort, de små lammene! Sannelig, deres beitemark skal bli forferdet over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del