Jeremia 50:40

Jeremia 50:40 NB

Det skal gå som da Gud la Sodoma og Gomorra og dets nabobyer i grus, sier Herren. Ingen mann skal bo der, og intet menneske skal oppholde seg der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del