Jeremia 50:32

Jeremia 50:32 NB

Sadon skal snuble og falle uten å ha noen som reiser ham opp. Og jeg vil sette ild på hans byer, den skal fortære alt rundt omkring ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del