Jeremia 50:30

Jeremia 50:30 NB

Derfor skal hennes unge menn falle på hennes gater, og alle hennes krigsmenn skal bli tilintetgjort på den dagen, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del