Jeremia 50:28

Jeremia 50:28 NB

Hør! De er flyktet og har kommet seg unna fra Babels land for å kunngjøre i Sion Herrens, vår Guds hevn, hevnen for hans tempel!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del