Jeremia 50:12

Jeremia 50:12 NB

skal deres mor bli storlig til skamme, hun som fødte dere, skal skjemmes. Se, hun blir den siste blant folkene, en ørken, et tørt land og en øde mark.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del