Jeremia 50:10

Jeremia 50:10 NB

Kaldea skal bli til rov. Alle som plyndrer det, skal bli mette, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del