Jeremia 47:7

Jeremia 47:7 NB

Hvordan skulle du kunne holde deg i ro, når Herren har gitt deg befaling? Til Asjkelon og til havets strand, dit har han sendt det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del