Jeremia 47:5

Jeremia 47:5 NB

Gasa har raket av seg håret, Asjkelon er blitt stum av skrekk. Du som er blitt igjen i lavlandet, hvor lenge vil du skjære i ditt kjøtt?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del