Jeremia 47:4

Jeremia 47:4 NB

for dagen er kommet til å ødelegge alle filistrene, til å utrydde alle som er unnsluppet, og som kunne hjelpe Tyrus og Sidon. For Herren ødelegger filistrene, de som er blitt igjen fra øya Kaftor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del