Jeremia 47:2

Jeremia 47:2 NB

Så sier Herren: Se, vann stiger opp fra nord, og det blir til en flommende elv. Det flommer ut over landene og alt som er i dem, byene og de som bor der. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden, jamrer seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del