Jeremia 47:1

Jeremia 47:1 NB

Dette er Herrens ord som kom til profeten Jeremia om filistrene, før farao slo Gasa.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del