Jeremia 46:20

Jeremia 46:20 NB

En vakker kvige er Egypt - kleggen fra nord kommer, den kommer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del