Jeremia 37:3

Jeremia 37:3 NB

Kong Sidkia sendte Jehukal, Sjelemjas sønn, og presten Sefanja, Ma’asejas sønn, til profeten Jeremia for å si: Be for oss til Herren vår Gud!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del