Jeremia 35:4

Jeremia 35:4 NB

og jeg førte dem inn i Herrens hus, i det rommet som tilhørte sønnene til Guds mann Hanan, Jigdaljas sønn, og som lå ved siden av høvdingenes rom, over dørvokteren Ma’asejas, Sjallums sønns rom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del