Jeremia 35:2

Jeremia 35:2 NB

Gå til rekabittenes slekt og tal til dem og før dem inn i Herrens hus, i et av rommene, og gi dem vin å drikke!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del