Jeremia 35:16

Jeremia 35:16 NB

Ja, Jonadabs, Rekabs sønns barn har holdt de budene som deres far ga dem. Men dette folket har ikke adlydt meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del