Jeremia 35:1

Jeremia 35:1 NB

Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Jojakims, Josjias sønns dager
NB: Norsk Bibel 88/07
Del