Jeremia 23:4

Jeremia 23:4 NB

Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del