Jeremia 23:35

Jeremia 23:35 NB

Slik skal dere si hver til sin neste og hver til sin bror: Hva har Herren svart? Hva har Herren talt?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del