Jeremia 23:3

Jeremia 23:3 NB

Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del